Nắm trọn chuyên đề khối đa diện và khối tròn xoay


Cuốn sách gồm 448 trang, được biên soạn bởi nhóm tác giả Tư Duy Toán Học 4.0: Phan Nhật Linh, Nguyễn Duy Hiếu, Nguyễn Khánh Linh, Lê Huy Long, tóm tắt toàn bộ lý thuyết và phương pháp giải các dạng toán, các ví dụ minh họa và bài tập rèn luyện từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề khối đa diện và khối tròn xoay, giúp các em hoàn thiện kiến thức, rèn tư duy và rèn luyện tốc độ làm bài; tất cả các bài tập trong sách đều có giải chi tiết 100% tiện lợi cho việc so sánh đáp án và tra cứu thông tin.

Mục lục cuốn sách nắm trọn chuyên đề khối đa diện và khối tròn xoay:
CHUYÊN ĐỀ. KHỐI ĐA DIỆN – HÌNH HỌC KHÔNG GIAN.
CHỦ ĐỀ. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN.
Dạng 1. Mở đầu về khối đa diện.
Dạng 2. Thể tích khối lăng trụ.
Dạng 3. Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy.
Dạng 4. Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy.
Dạng 5. Thể tích khối chóp đều.
Dạng 6. Thể tích khối tứ diện đặc biệt.
Dạng 7. Tỉ số thể tích.
Dạng 8. Các bài toán thể tích chọn lọc.
Dạng 9. Bài toán về góc – khoảng cách.
Dạng 10. Cực trị khối đa diện.
CHUYÊN ĐỀ. KHỐI TRÒN XOAY – NÓN – TRỤ – CẦU.
CHỦ ĐỀ. KHỐI NÓN – KHỐI TRỤ.
Dạng 1. Tìm các yếu tố liên quan đến khối nón, khối trụ.
Dạng 2. Khối tròn xoay nội, ngoại tiếp khối đa diện.
Dạng 3. Cực trị và toán thực tế về khối tròn xoay.
CHỦ ĐỀ. KHỐI CẦU.
Dạng 1. Khối cầu ngoại tiếp tứ diện.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com