Phân loại và phương pháp giải bài tập đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song


Tài liệu gồm 103 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Hình học 11 chương 2 (Toán 11).

BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.
Dạng 1. Dạng toán lý thuyết.
Dạng 2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng.
Dạng 3. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.
Dạng 4. Thiết diện.
Dạng 5. Ba điểm thẳng hàng ba đường thẳng đồng quy.
Dạng 6. Tìm tập hợp giao điểm của hai đường thẳng.

BÀI 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết.
Dạng 2. Chứng minh hai đường thẳng song song.
Dạng 3. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng.
Dạng 4. Bài tập ứng dụng.

BÀI 3. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG.
Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết.
Dạng 2. Chứng minh đường thẳng a song song với mặt phẳng (P).
Dạng 3. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Thiết diện qua một điểm và song song với một đường thẳng.
Dạng 4. Bài tập ứng dụng.

BÀI 4. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.
Dạng 1. Bài toán lý thuyết.
Dạng 2. Chứng minh hai mặt phẳng song song.
Dạng 3. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng và tìm thiết diện qua một điểm và song song với một mặt phẳng.
Dạng 4. Tìm thiết diện của lăng trụ, hình chóp cụt.
Dạng 5. Bài tập áp dụng.

BÀI 5. PHÉP CHIẾU SONG SONG.
Dạng 1. Vẽ hình biểu diễn của một hình trong không gian.
Dạng 2. Các bài toán liên quan đến phép chiếu song song.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]