Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Phạm Hùng Hải


Tài liệu gồm 66 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phạm Hùng Hải, tổng hợp kiến thức cần nhớ, phân loại, phương pháp giải toán và bài tập trắc nghiệm + tự luận chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Toán 11 phần Đại số và Giải tích chương 1.

Chương 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 1.
§0 – Công thức lượng giác cần nhớ 1.
§1 – HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 3.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 3.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 4.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác 4.
+ Dạng 2. Tính chẵn lẻ của hàm số 7.
+ Dạng 3. Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất 8.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 13.
§2 – PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN 17.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 17.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 19.
+ Dạng 1. Giải các phương trình lượng giác cơ bản 19.
+ Dạng 2. Giải các phương trình lượng giác dạng mở rộng 21.
+ Dạng 3. Giải các phương trình lượng giác có điều kiện xác định 22.
+ Dạng 4. Giải các phương trình lượng giác trên khoảng (a;b) cho trước 24.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 26.
§3 – MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP 29.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 29.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 30.
+ Dạng 1. Giải phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác 30.
+ Dạng 2. Giải phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác 33.
+ Dạng 3. Giải phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx 37.
+ Dạng 4. Phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sinx và cosx 41.
+ Dạng 5. Phương trình chứa sinx ± cosx và sinx · cosx 43.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 45.
§4 – MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PT LƯỢNG GIÁC 48.
A PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 48.
+ Dạng 1. Biến đổi đưa phương trình về dạng phương trình bậc hai (ba) đối với một hàm số lượng giác 48.
+ Dạng 2. Biến đổi asinx + bcosx 49.
+ Dạng 3. Biến đổi đưa về phương trình tích 50.
+ Dạng 4. Một số bài toán biện luận theo tham số 51.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 55.
§5 – ĐỀ ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 57.
A Đề số 1 57.
B Đề số 2 60.
§6 – ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CÁC CHỦ ĐỀ 63.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]