Đề khảo sát môn Toán 12 lần 1 năm 2021 – 2022 trường THPT Quốc Tuấn – Hải Phòng


Đề khảo sát môn Toán 12 lần 1 năm 2021 – 2022 trường THPT Quốc Tuấn – Hải Phòng gồm 03 trang với 20 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án (đáp án được tô màu đỏ).

Trích dẫn đề khảo sát môn Toán 12 lần 1 năm 2021 – 2022 trường THPT Quốc Tuấn – Hải Phòng:
+ Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số khác nhau được tạo bởi các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Lấy ngẫu nhiên một số từ S. Tính xác suất để số chọn ra có hai chữ số đều chẵn.
+ Hàm số y f x liên tục trên và có đồ thị f x như hình vẽ. Hỏi hàm số 2 4 f x x đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
+ Cho hàm số y f x có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com