Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10


Tài liệu gồm 150 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Võ Hoàng Nghĩa và cô giáo Nguyễn Thị Hồng Loan, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10.

Chuyên đề 1. Mệnh đề và tập hợp – 150 câu hỏi và bài tập.
Chuyên đề 2. Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai – 142 câu hỏi và bài tập.
Chuyên đề 3. Phương trình và hệ phương trình – 127 câu hỏi và bài tập.
Chuyên đề 4. Bất đẳng thức và bất phương trình – 247 câu hỏi và bài tập.
Chuyên đề 5. Cung và góc lượng giác, công thức lượng giác – 224 câu hỏi và bài tập.
Chuyên đề 6. Vectơ – 139 câu hỏi và bài tập.
Chuyên đề 7. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng – 133 câu hỏi và bài tập.
Chuyên đề 8. Hình học tọa độ phẳng – 186 câu hỏi và bài tập.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]