Bài tập vận dụng – vận dụng cao và ứng dụng thực tế môn Toán 10

Tài liệu gồm 233 trang, tuyển chọn các bài tập mức độ vận dụng – vận dụng cao và ứng dụng thực tế môn Toán 10 chương trình mới (GDPT 2018), có đáp án và lời giải chi tiết.

Chủ đề 1. VD – VDC và bài toán ứng dụng thực tế chuyên đề mệnh đề và tập hợp.
Chủ đề 2. VD – VDC và bài toán ứng dụng thực tế chuyên đề bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Chủ đề 3. VD – VDC và bài toán ứng dụng thực tế chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác.
Chủ đề 4. VD – VDC và bài toán ứng dụng thực tế chuyên đề vectơ.
Chủ đề 5. VD – VDC và bài toán ứng dụng thực tế chuyên đề hàm số, đồ thị và ứng dụng.
Chủ đề 6. VD – VDC và bài toán ứng dụng thực tế chuyên đề phương pháp toạ độ trong mặt phẳng.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]