Bài giảng môn Toán 10 học kì 2 – Nguyễn Công Hạnh

Tài liệu gồm 202 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Công Hạnh (trường THPT chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk), bao gồm lý thuyết bài giảng, làm quen nhau, món quà tại lớp, bí mật về nhà và thủ thuật trắc nghiệm các chuyên đề môn Toán 10 học kì 2, kết hợp 3 bộ sách giáo khoa Toán 10 chương trình GDPT 2018: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐẠI SỐ TỔ HỢP 1.
BÀI 1: QUY TẮC ĐẾM – SƠ ĐỒ HÌNH CÂY 1.
BÀI 2: HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP 9.
+ BÀI GIẢNG 1: MỞ ĐẦU VỀ HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP 9.
+ BÀI GIẢNG 2: XẾP NGƯỜI VÀ ĐỒ VẬT 22.
+ BÀI GIẢNG 3: CHỌN NGƯỜI VÀ ĐỒ VẬT 29.
+ BÀI GIẢNG 4: BÀI TOÁN ĐẾM LIÊN QUAN HÌNH HỌC 35.
+ BÀI GIẢNG 5: BÀI TOÁN ĐẾM SỐ 40.
BÀI 3: NHỊ THỨC NEWTON 47.
+ BÀI GIẢNG 1: PHƯƠNG TRÌNH – BPT – CHỨNG MINH 47.
+ BÀI GIẢNG 2: KHAI TRIỂN CÓ ĐIỀU KIỆN SỐ HẠNG 56.
+ BÀI GIẢNG 3: KHAI TRIỂN NHIỀU HẠNG TỬ (NÂNG CAO) 66.
+ BÀI GIẢNG 4: KHAI TRIỂN CÓ ĐIỀU KIỆN TỔNG (NÂNG CAO) 73.
BÀI 4: XÁC SUẤT 79.
+ BÀI GIẢNG 1: BIẾN CỐ VÀ ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN CỦA BIẾN CỐ 79.
+ BÀI GIẢNG 2: VẺ ĐẸP CỦA XÁC SUẤT 85.

CHUYÊN ĐỀ 8: TỌA ĐỘ OXY 96.
BÀI 1: ĐƯỜNG THẲNG 96.
+ BÀI GIẢNG 1: TÁN ĐỔ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 96.
+ BÀI GIẢNG 2: PHƯƠNG TRÌNH MẪU 1 VÀ MẪU 2 102.
+ BÀI GIẢNG 3: XỬ LÍ TIA PHÂN GIÁC – PHƯƠNG TRÌNH MẪU 3 110.
+ BÀI GIẢNG 4: PHƯƠNG TRÌNH MẪU 4 117.
+ BÀI GIẢNG 5: PHƯƠNG TRÌNH MẪU 5 128.
BÀI 2: ĐƯỜNG TRÒN 137.
+ BÀI GIẢNG 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN 137.
+ BÀI GIẢNG 2: TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN 145.
+ BÀI GIẢNG 3: VTTĐ GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN 156.
BÀI 4: BA ĐƯỜNG CONIC 165.
+ BÀI GIẢNG 1: ELIP 165.
+ BÀI GIẢNG 2: HYPEBOL 178.
+ BÀI GIẢNG 3: PARABOL 190.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]