Bài giảng môn Toán 10 học kì 1 – Nguyễn Công Hạnh

Tài liệu gồm 290 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Công Hạnh (trường THPT chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk), bao gồm lý thuyết bài giảng, làm quen nhau, món quà tại lớp, bí mật về nhà và thủ thuật trắc nghiệm các chuyên đề môn Toán 10 học kì 1, kết hợp 3 bộ sách giáo khoa Toán 10 chương trình GDPT 2018: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

CHUYÊN ĐỀ 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.
Bài 1. Mệnh đề toán học.
Bài 2. Tập hợp – phép toán trên tập hợp.
+ Bài giảng 1. Các phép toán trên tập hợp.
+ Bài giảng 2. Phép toán trên tập hợp số.
+ Bài giảng 3. Khám phá sơ đồ Ven.

CHUYÊN ĐỀ 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Bài 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Bài 2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Bài giảng 1. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Bài giảng 2. Vẻ đẹp của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong toán thực tế.

CHUYÊN ĐỀ 3. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ.
Bài 1. Đại cương hàm số.
+ Bài giảng 1. Tập xác định và tập giá trị của hàm số.
+ Bài giảng 2. Sự biến thiên của hàm số.
Bài 2. Hàm số bậc hai. Đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng.
+ Bài giảng 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị.
+ Bài giảng 2. Xác định hàm bậc hai và bài toán thực tế.
Bài 3. Dấu của tam thức bậc hai – bất phương trình bậc hai một ẩn.
+ Bài giảng 1. Dấu của tam thức bậc hai – bất phương trình bậc hai.
+ Bài giảng 2. Phương trình – bất phương trình bậc hai chứa tham số.
+ Bài giảng 3. Điều kì diệu của bất phương trình bậc hai trong toán thực tế.
Bài 4. Phương trình quy về phương trình bậc hai một ẩn.

CHUYÊN ĐỀ 4. THỐNG KÊ.
Bài 1. Số gần đúng và sai số.
Bài 2. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm.
Bài 3. Các số đặc trưng đo xu thế phân tán.

CHUYÊN ĐỀ 5. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC.
Bài 1. Giá trị lượng giác của góc từ 0 – 180. Định lý sin – cosin.
Bài 2. Định lý hàm số sin và cosin.
+ Bài giảng 1. Tìm yếu tố trong tam giác.
+ Bài giảng 2. Vẻ đẹp của giải tam giác trong toán thực tế.

CHUYÊN ĐỀ 6. VÉCTƠ.
Bài 1. Khái niệm véctơ. Tổng và hiệu vectơ.
+ Bài giảng 1. Khái niệm véctơ.
+ Bài giảng 2. Tổng hiệu véctơ.
+ Bài giảng 3. Độ dài của véctơ.
Bài 2. Tích một số với một véctơ.
+ Bài giảng 1. Chứng minh đẳng thức véctơ – độ dài véctơ.
+ Bài giảng 2. Phân tích véctơ.
+ Bài giảng 3. Tìm điểm thỏa mãn đẳng thức véctơ.
+ Bài giảng 4. Tìm quỹ tích véctơ.
+ Bài giảng 5. Chứng minh thẳng hàng – đồng quy.
Bài 3. Tích vô hướng của hai véctơ.
+ Bài giảng 1. Tính tích vô hướng và góc giữa hai véctơ.
+ Bài giảng 2. Chứng minh đẳng thức – chứng minh vuông góc.
+ Bài giảng 3. Độ dài và bài toán thực tế.
Bài 4. Mở đầu về tọa độ.
+ Bài giảng 1. Tọa độ điểm – véctơ.
+ Bài giảng 2. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.
+ Bài giảng 3. Tìm tọa độ điểm đặc biệt.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]