15 chuyên đề vận dụng – vận dụng cao môn Toán 10 – Trần Đình Cư

Tài liệu gồm 417 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tuyển tập 15 chuyên đề vận dụng – vận dụng cao môn Toán 10; tài liệu được sử dụng chung cho nhiều bộ Sách Giáo Khoa Toán 10: Cánh Diều (CD), Chân Trời Sáng Tạo (CTST), Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS).

Chuyên đề 1. Bài tập vận dụng – vận dụng cao các phép toán tập hợp có chứa tham số.
Chuyên đề 2. Bài tập toán kinh tế.
Chuyên đề 3. Tuyển tập các bài vận dụng – vận dụng cao giá trị lượng giác một góc.
Chuyên đề 4. Bài tập toán thực tế liên quan đến hệ thức lượng trong tam giác.
Chuyên đề 5. Bài toán chứng minh các đẳng thức trong tam giác.
Chuyên đề 6.0. Bài tập vận dụng – vận dụng cao chuyên đề vectơ.
Chuyên đề 6.1. Tập hợp điểm.
Chuyên đề 7.0. Bài tập vận dụng – vận dụng cao chuyên đề hàm số – hàm số bậc hai và tam thức bậc hai.
Chuyên đề 7.1. Toán thực tế liên qua đến hàm số bậc hai.
Chuyên đề 8. Bài tập vận dụng – vận dụng cao chuyên đề phương trình đường thẳng.
Chuyên đề 9. Bài tập vận dụng – vận dụng cao chuyên đề phương trình đường tròn.
Chuyên đề 10. Bài tập vận dụng – vận dụng cao chuyên đề ba đường cônic.
Chuyên đề 11. Bài tập vận dụng – vận dụng cao chuyên đề hai quy tắc phép đếm.
Chuyên đề 12. Bài tập vận dụng – vận dụng cao hoán vị – chỉnh hợp – tổ hợp.
Chuyên đề 13. Bài tập vận dụng – vận dụng cao chuyên đề xác suất biến cố.
Chuyên đề 14. Bài tập vận dụng – vận dụng cao chuyên đề nhị thức Niutơn.
Chuyên đề 15. Tuyển tập các bài toán thực tế hình học phẳng Oxy.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]