Chuyên đề giới hạn – Nguyễn Hoàng Việt


Tài liệu gồm 104 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tổng hợp kiến thức cần nắm, các dạng toán thường gặp và bài tập tự luyện chuyên đề giới hạn, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Giải tích 11 chương 4.

MỤC LỤC:
Chương 1. GIỚI HẠN 1.
§1 – Giới hạn của dãy số 1.
A Tóm tắt lí thuyết 1.
B Các dạng toán 2.
+ Dạng 1. Dùng định nghĩa chứng minh giới hạn 2.
+ Dạng 2. Tính giới hạn dãy số dạng phân thức 5.
+ Dạng 3. Tính giới hạn dãy số dạng phân thức chứa an 5.
+ Dạng 4. Dãy số dạng Lũy thừa – Mũ 11.
+ Dạng 5. Giới hạn dãy số chứa căn thức 13.
§2 – Giới hạn hàm số 24.
A Tóm tắt lý thuyết 24.
B Các dạng toán 27.
+ Dạng 1. Giới hạn của hàm số dạng vô định 0/0 27.
+ Dạng 2. Giới hạn dạng vô định ∞/∞; ∞−∞; 0·∞ 45.
+ Dạng 3. Tính giới hạn hàm đa thức, hàm phân thức và giới hạn một bên 50.
§3 – Hàm số liên tục 57.
A Tóm tắt lí thuyết 57.
B Các dạng toán 58.
+ Dạng 1. Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm 58.
+ Dạng 2. Hàm số liên tục trên một tập hợp 64.
+ Dạng 3. Dạng tìm tham số để hàm số liên tục – gián đoạn 68.
+ Dạng 4. Chứng minh phương trình có nghiệm 71.
§4 – Đề Kiểm tra Chương IV 77.
A Đề số 1a 77.
B Đề số 1b 79.
C Đề số 2a 80.
D Đề số 2b 82.
E Đề số 3a 84.
F Đề số 3b 87.
G Đề số 4a 90.
H Đề số 4b 92.
I Đề số 5a 94.
J Đề số 5b 96.
K Đề số 6a 97.
L Đề số 6b 99.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]