Chủ đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán

Tài liệu gồm 360 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phan Nhật Linh, tổng hợp lý thuyết trọng tâm, ví dụ minh họa và các dạng bài tập chủ đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán, có đáp án và lời giải chi tiết.

Dạng 1. Tính, rút gọn, so sánh các số liên quan đến lũy thừa.
Dạng 2. Biến đổi logarit.
Dạng 3. Bài tập hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.
Dạng 4. Bài tập về phương trình mũ – logarit số 01.
Dạng 5. Bài tập về phương trình mũ – logarit số 02.
Dạng 6. Phương trình mũ – logarit chứa tham số 01.
Dạng 7. Phương trình mũ – logarit chứa tham số 02.
Dạng 8. Biện luận nghiệm phương trình mũ – logarit.
Dạng 9. GTNN – GTLN của hàm số mũ – logarit.
Dạng 10. Bài toán liên quan đến hàm đặc trưng.
Dạng 11. Bài toán tìm cặp số nguyên thỏa mãn.
Dạng 12. Bài toán lãi kép.
Dạng 13. Bài toán liên quan đến tăng trưởng.
Dạng 14. Mũ – logarit trong đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]