Chuyên đề trắc nghiệm bất phương trình logarit

Tài liệu gồm 23 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán trọng tâm kèm phương pháp giải và bài tập trắc nghiệm tự luyện chuyên đề bất phương trình logarit, có đáp án và lời giải chi tiết; hỗ trợ học sinh lớp 12 trong quá trình học tập chương trình Toán 12 phần Giải tích chương 2.

1. Bất phương trình logarit cơ bản.
2. Các dạng toán và phương pháp giải bất phương trình logarit thường gặp.
+ Dạng 1. Phương pháp đưa về cùng cơ số.
+ Dạng 2. Phương pháp đặt ẩn phụ.
+ Dạng 3. Sử dụng tính đơn điệu của hàm số, phân tích nhân tử, đánh giá.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]