Chuyên đề trắc nghiệm đại cương về hình học không gian

Tài liệu gồm 23 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán trọng tâm kèm phương pháp giải và bài tập trắc nghiệm tự luyện chuyên đề đại cương về hình học không gian, có đáp án và lời giải chi tiết; hỗ trợ học sinh lớp 11 trong quá trình học tập chương trình Toán 11 phần Hình học chương 2.

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
1. Mở đầu về hình không gian.
2. Các tính chất thừa nhận.
3. Điều kiện xác định mặt phẳng.
4. Hình chóp và hình tứ diện.
II. CÁC DẠNG TOÁN TRỌNG TÂM VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
+ Dạng 1: Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng.
+ Dạng 2: Tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng.
+ Dạng 3: Chứng minh 3 điểm thẳng hàng, 3 đường thẳng đồng quy.
+ Dạng 4: Tìm thiết diện của hình chóp và mặt phẳng (P).
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]