Chuyên đề trắc nghiệm phương trình logarit

Tài liệu gồm 41 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán trọng tâm kèm phương pháp giải và bài tập trắc nghiệm tự luyện chuyên đề phương trình logarit, có đáp án và lời giải chi tiết; hỗ trợ học sinh lớp 12 trong quá trình học tập chương trình Toán 12 phần Giải tích chương 2.

DẠNG 1. PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN.
DẠNG 2. PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ.
DẠNG 3. PHƯƠNG PHÁP MŨ HÓA.
DẠNG 4: PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ, ĐÁNH GIÁ.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]