Tài liệu chủ đề hai mặt phẳng vuông góc

Tài liệu gồm 49 trang, bao gồm kiến thức trọng tâm, hệ thống ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tự luyện chủ đề hai mặt phẳng vuông góc, có đáp án và lời giải chi tiết; giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Hình học 11 chương 3.

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1) Góc giữa hai mặt phẳng.
2) Hai mặt phẳng vuông góc.
3) Một số khối hình đặc biệt.
II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP VÀ HỆ THỐNG VÍ DỤ MINH HỌA
Dạng 1: Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.
Để chứng minh hai mặt phẳng P và Q vuông góc với nhau ta sẽ chứng minh:
+ Một đường thẳng d nằm trong mặt phẳng P vuông góc với mặt phẳng Q hoặc một đường thẳng nào đó nằm trong mặt phẳng Q và vuông góc với mặt phẳng P.
+ Góc giữa hai mặt phẳng P và Q bằng 90o.
Dạng 2: Bài toán dựng thiết diện có yếu tố vuông góc.
Dạng 3: Xác định và tính góc giữa hai mặt phẳng.
Loại 1: Góc giữa mặt bên và mặt đáy.
Loại 2: Góc giữa hai mặt bên.
Loại 3: Sử dụng công thức diện tích hình chiếu để tính góc giữa hai mặt phẳng.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]