Tài liệu chủ đề phương trình lượng giác có chứa tham số

Tài liệu gồm 31 trang, bao gồm kiến thức trọng tâm, hệ thống ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tự luyện chủ đề phương trình lượng giác có chứa tham số, có đáp án và lời giải chi tiết; giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1.

Trong chủ đề này có một số bài toán bắt buộc phải sử dụng đến kiến thức đạo hàm (cuối chương trình Toán 11) và kiến thức khảo sát hàm số (đầu chương trình Toán 12) để giải quyết. Phương pháp giải toán được tác giả trình bày chi tiết thông qua hệ thống ví dụ minh họa cụ thể.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI BẢI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]