Tài liệu chủ đề phương trình lượng giác sơ cấp

Tài liệu gồm 40 trang, bao gồm kiến thức trọng tâm, hệ thống ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tự luyện chủ đề phương trình lượng giác sơ cấp, có đáp án và lời giải chi tiết; giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1.

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
+ Loại 1: Phương trình sin x = m.
+ Loại 2: Phương trình cos x = m.
+ Loại 3: Phương trình tan x = m.
+ Loại 4: Phương trình cot x = m.
II. HỆ THỐNG VÍ DỤ MINH HỌA
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
LỜI GIẢI CHI TIẾT.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]