Phương pháp giải toán hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Tài liệu gồm 202 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Quang Xe, hướng dẫn phương pháp giải toán hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Toán 11 phần Đại số và Giải tích chương 1.

Phần I ĐẠI SỐ.
Chương 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC – PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 2.
Bài 0. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 2.
A Tóm tắt lý thuyết 2.
Bài 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 5.
A Tóm tắt lý thuyết 5.
B Các dạng toán thường gặp 8.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác 8.
+ Dạng 2. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác 12.
+ Dạng 3. Xét tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác 18.
C Bài tập trắc nghiệm 21.
Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 30.
A Phương trình lượng giác cơ bản 30.
B Một số kỹ năng giải phương trình lượng giác 32.
+ Dạng 1. Sử dụng thành thạo cung liên kết 32.
+ Dạng 2. Ghép cung thích hợp để áp dụng công thức tích thành tổng 41.
+ Dạng 3. Hạ bậc khi gặp bậc chẵn của sin và cos 46.
+ Dạng 4. Xác định nhân tử chung để đưa về phương trình tích 50.
C Bài tập trắc nghiệm 77.
Bài 3. MỘT PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP 87.
A Một số dạng toán thường gặp 87.
+ Dạng 1. Giải một số phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác 87.
+ Dạng 2. Phương trình bậc nhất đối với sin và cos 105.
+ Dạng 3. Giải phương trình đẳng cấp 122.
+ Dạng 4. Giải phương trình đẳng cấp 132.
+ Dạng 5. Một số phương trình lượng giác khác 139.
+ Dạng 6. Một số phương trình lượng giác đặc biệt 146.
B Bài tập trắc nghiệm 157.
Bài 4. BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG I 168.
A Bài tập tự luận 168.
B Bài tập trắc nghiệm 180.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]