Bài giảng đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc

Tài liệu gồm 50 trang, tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chủ đề đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Hình học 11 chương 3: Vectơ Trong Không Gian, Quan Hệ Vuông Góc.

Tài liệu được biên soạn bởi nhóm tác giả: PGS.TS Lê Văn Hiện, Trần Minh Ngọc, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Đình Hoàn, Lý Công Hiếu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Đỗ Chiến, Nguyễn Ngọc Chi, Nguyễn Văn Ái, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Vũ Minh, Phan Xuân Dương, Nguyễn Hữu Bắc.

Kiến thức:
+ Nắm vững điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc.
+ Nắm được định lý ba đường vuông góc.
+ Phát biểu và vận dụng được cách tìm thiết diện bằng quan hệ vuông góc.
Kĩ năng:
+ Chứng minh được đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
+ Chứng minh được hai mặt phẳng vuông góc.
+ Xác định được thiết diện và giải được các bài toán liên quan đến chu vi và diện tích của thiết diện.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP.
Dạng 1: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
+ Bài toán 1: Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
+ Bài toán 2: Chứng minh hai đường thẳng vuông góc.
Dạng 2: Hai mặt phẳng vuông góc.
Dạng 3: Dùng mối quan hệ vuông góc giải bài toán thiết diện.
III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]