Bài giảng một số phương trình lượng giác thường gặp

Tài liệu gồm 36 trang, tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chủ đề một số phương trình lượng giác thường gặp, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác.

Tài liệu được biên soạn bởi nhóm tác giả: PGS.TS Lê Văn Hiện, Trần Minh Ngọc, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Đình Hoàn, Lý Công Hiếu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Đỗ Chiến, Nguyễn Ngọc Chi, Nguyễn Văn Ái, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Vũ Minh, Phan Xuân Dương, Nguyễn Hữu Bắc.

Kiến thức:
+ Nhận biết được các dạng phương trình lượng giác thường gặp và cách giải.
Kĩ năng:
+ Biết áp dụng công thức nghiệm đối với từng phương trình lượng giác cơ bản.
+ Vận dụng phương pháp giải phương trình phù hợp vào từng trường hợp.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP.
+ Dạng 1: Phương trình lượng giác thuần nhất.
+ Dạng 2: Phương trình bậc hai của một hàm số lượng giác.
+ Dạng 3: Phương trình lượng giác đẳng cấp.
+ Dạng 4: Phương trình lượng giác đối xứng.
III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]