Bài tập trắc nghiệm cực trị hình học trong số phức

Tài liệu gồm 56 trang, tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm cực trị hình học trong số phức, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Toán 12 phần Giải tích chương 4: Số Phức.

+ Vấn đề 1. Điểm và đường thẳng.
+ Vấn đề 2. Điểm và đường tròn.
+ Vấn đề 3. Đường thẳng và đường tròn.
+ Vấn đề 4. Đường tròn và đường tròn.
+ Vấn đề 5. Parabol.
+ Vấn đề 6. Đoạn thẳng – tia.
+ Vấn đề 7. Phương pháp lấy đối xứng.
+ Vấn đề 8. Tâm tỉ cự.
+ Vấn đề 9. Phương pháp cân bằng hệ số.
+ Vấn đề 10. Elip.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]