Phương pháp giải toán trắc nghiệm số phức – Nguyễn Ngọc Dũng

Tài liệu gồm 44 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Ngọc Dũng, hướng dẫn phương pháp giải toán trắc nghiệm chủ đề số phức trong chương trình môn Toán lớp 12 phần Giải tích.

MỤC LỤC:
Chương 4 Số phức Trang 3.
1 Số phức và các phép toán trên tập số phức 3.
2 Phương trình trên tập số phức 10.
3 Biểu diễn hình học của số phức 23.
4 Bài toán quỹ tích 27.
5 Cực trị trong số phức 38.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]