20 kĩ thuật chinh phục vận dụng cao số phức – Hoàng Xuân Nhàn

Tài liệu gồm 151 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Hoàng Xuân Nhàn, hướng dẫn 20 kĩ thuật chinh phục bài toán vận dụng cao số phức trong chương trình Giải tích 12 chương 4.

MỤC LỤC:
TÓM TẮT KIẾN THỨC TRỌNG YẾU – Trang 01.
CHỦ ĐỀ 01. SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN – Trang 09.
+ Dạng 1. Tính toán, rút gọn số phức dựa vào qui luật dãy số – Trang 09.
+ Dạng 2. Lập phương trình, hệ phương trình xác định số phức – Trang 12.
+ Dạng 3. Phương pháp lấy mô-đun hai vế đẳng thức – Trang 15.
+ Dạng 4. Phương pháp tạo số phức liên hợp – Trang 17.
+ Dạng 5. Phương pháp chuẩn hóa số phức – Trang 21.
Bài tập trắc nghiệm thực hành chủ đề 1 – Trang 24.
Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm chủ đề 1 – Trang 28.
CHỦ ĐỀ 02. PHƯƠNG TRÌNH SỐ PHỨC – Trang 42.
Tóm tắt lí thuyết – Trang 42.
+ Dạng 1. Giải phương trình số phức bậc hai, bậc ba, bậc bốn – Trang 45.
+ Dạng 2. Phương trình số phức có chứa tham số – Trang 51.
Bài tập trắc nghiệm thực hành chủ đề 2 – Trang 57.
Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm chủ đề 2 – Trang 60.
CHỦ ĐỀ 03. MAX-MIN MÔ ĐUN SỐ PHỨC – Trang 72.
Tóm tắt lí thuyết – Trang 72.
+ Dạng 1. Số phức có điểm biểu diễn thuộc đường cơ bản – Trang 76.
+ Dạng 2. Điều kiện ba điểm thẳng hàng và kĩ thuật đối xứng – Trang 83.
+ Dạng 3. Dùng miền nghiệm tìm Max-min mô-đun số phức – Trang 90.
+ Dạng 4. Ép điểm theo quỹ đạo đường tròn – Trang 92.
+ Dạng 5. Tạo cụm liên hợp chéo – Trang 96.
+ Dạng 6. Sử dụng tâm tỉ cự – Trang 98.
+ Dạng 7. Tạo tam giác đồng dạng và tam giác bằng nhau – Trang 105.
+ Dạng 8. Biện luận sự tương giao đường thẳng và đường tròn – Trang 109.
+ Dạng 9. Bất đẳng thức tam giác – Trang 112.
+ Dạng 10. Bất đẳng thức Mincowski và kĩ thuật cân bằng hệ số – Trang 116.
+ Dạng 11. Bất đẳng thức Cauchy Schwarz – Trang 120.
+ Dạng 12. Kĩ thuật đổi biến và khảo sát hàm số – Trang 123.
+ Dạng 13. Phương pháp lượng giác hóa số phức – Trang 126.
Bài tập trắc nghiệm thực hành chủ đề 3 – Trang 129.
Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm chủ đề 3 – Trang 132.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]