Hệ thống bài tập trắc nghiệm số phức vận dụng cao

Tài liệu gồm 146 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm số phức mức độ vận dụng cao, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Giải tích 12 và ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC VẬN DỤNG CAO:
+ Biến đổi số phức nâng cao (phần 1 – phần 8).
+ Quỹ tích số phức nâng cao (phần 1 – phần 8).
+ Phương trình phức nâng cao (phần 1 – phần 8).
+ Cực trị số phức có yếu tố đường tròn (phần 1 – phần 8).
+ Cực trị số phức có yếu tố đoạn thẳng, đường thẳng, tia, nửa mặt phẳng (phần 1 – phần 8).
+ Cực trị số phức có yếu tố ba đường conic (phần 1 – phần 8).
+ Cực trị số phức có yếu tố đối xứng, tâm tỉ cự, tích vô hướng, tam giác đồng dạng (phần 1 – phần 8).
+ Cực trị số phức có yếu tố hình học hỗn hợp (phần 1 – phần 8).
+ Cực trị số phức sử dụng bất đẳng thức đại số, lượng giác, khảo sát hàm số (phần 1 – phần 8).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]