Tài liệu chuyên đề số phức

Tài liệu gồm 330 trang, tổng hợp lý thuyết, các dạng toán và bài tập tự luận + trắc nghiệm chuyên đề số phức, từ cơ bản đến nâng cao, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình môn Toán 12.

CHƯƠNG 4. SỐ PHỨC.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
1. Bài tập trắc nghiệm trích từ đề tham khảo và đề chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2017 đến nay.
2. Các dạng bài tập trắc nghiệm.
+ Dạng toán 1. Phần thực, phần ảo, số phức liên hợp và các phép toán về số phức.
+ Dạng toán 2. Tập hợp điểm biểu diễn số phức thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Dạng toán 3. Phương trình bậc hai và bậc cao số phức.
+ Dạng toán 4. Bài toán cực trị số phức mức độ vận dụng – vận dụng cao.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]