Bài giảng hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Toán 11 Cánh Diều

Tài liệu gồm 220 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm tóm tắt kiến thức cơ bản cần nắm, phân loại và phương pháp giải bài tập chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác trong chương trình môn Toán 11 Cánh Diều (CD).

Mục lục:
BÀI 1. GÓC LƯỢNG giác GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC LƯỢNG GIÁC 4.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 4.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 8.
Dạng 1. Đơn vị đo độ và rađian 8.
1. Phương pháp 8.
2. Các ví dụ minh họa 8.
Dạng 2. Biểu diễn cung lượng giác trên đường tròn lượng giác 9.
1. Phương pháp 9.
2. Các ví dụ minh họa 9.
Dạng 3. Độ dài của một cung tròn 11.
1. Phương pháp giải 11.
2. Các ví dụ minh họa 11.
Dạng 4. Tính giá trị của góc còn lại hoặc của một biểu thức lượng giác khi biết một giá trị lượng giác 12.
1. Phương pháp giải 12.
2. Các ví dụ minh họa 12.
Dạng 5. Xác định giá trị của biểu thức chứa góc đặc biệt, góc liên quan đặc biệt và dấu của giá trị lượng giác của góc lượng giác 15.
1. Phương pháp giải 15.
2. Các ví dụ minh họa 16.
Dạng 6. Chứng minh đẳng thức lượng giác, chứng minh biểu thức không phụ thuộc góc x, đơn giản biểu thức 17.
1. Phương pháp giải 17.
2. Các ví dụ minh họa 17.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 20.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 26.
BÀI 2. CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC 61.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 61.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 62.
Dạng 1. Sử dụng công thức cộng 62.
1. Phương pháp giải 62.
2. Các ví dụ minh họa 62.
Dạng 2. Sử dụng công thức nhân đôi và công thức hạ bậc 67.
1. Phương pháp 67.
2. Các ví dụ minh họa 67.
Dạng 3. Công thức biến đổi tổng thành tích và tích thành tổng 71.
1. Phương pháp giải 71.
2. Các ví dụ minh họa 72.
Dạng 4. bất đẳng thức lượng giác và tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức lượng giác 76.
1. Phương pháp giải 76.
2. Các ví dụ điển hình 77.
Dạng 5. chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức trong tam giác 79.
1. Phương pháp giải 79.
2. Các ví dụ minh họa 79.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 87.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 92.
BÀI 3. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ ĐỒ THỊ 121.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 121.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP LỜI GIẢI BÀI TẬP 125.
Dạng 1. Tìm tập xác đinh của hàm số 125.
1. Phương pháp 125.
2. Các ví dụ mẫu 126.
Dạng 2. Xét tính chẵn lẻ của hàm số 127.
1. Phương pháp 127.
2. Các ví dụ mẫu 128.
Dạng 3. Tìm giá trị lớn nhất và và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác 130.
1. Phương pháp 130.
2. Ví dụ mẫu 131.
Dạng 4. Chứng minh hàm số tuần hoàn và xác định chu kỳ của nó 134.
1. Phương pháp 134.
2. Ví dụ mẫu 135.
Dạng 5. Đồ thị của hàm số lượng giác 136.
1. Phương pháp 136.
2. Các ví dụ mẫu 137.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 140.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 149.
BÀI 4. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN 178.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 178.
B. CÁC VÍ DỤ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 180.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 184.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 191.
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 1 201.
PHẦN 1. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 201.
PHẦN 2. BÀI TẬP THÊM 209.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]