Bài giảng hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Toán 11 CTST

Tài liệu gồm 196 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm tóm tắt kiến thức cơ bản cần nắm, phân loại và phương pháp giải bài tập chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác trong chương trình môn Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (CTST).

MỤC LỤC:
BÀI 1. GÓC LƯỢNG GIÁC 4.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 4.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 6.
Dạng 1. Đơn vị đo độ và rađian 6.
1. Phương pháp 6.
2. Các ví dụ minh họa 6.
Dạng 2. Biểu diễn cung lượng giác trên đường tròn lượng giác 6.
1. Phương pháp 6.
2. Các ví dụ minh họa 7.
Dạng 3. Độ dài của một cung tròn 8.
1. Phương pháp giải 8.
2. Các ví dụ minh họa 8.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA BÀI TẬP 9.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 15.
BÀI 2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC LƯỢNG GIÁC 25.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 25.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 28.
Dạng 1. Tính giá trị của góc còn lại hoặc của một biểu thức lượng giác khi biết một giá trị lượng giác 28.
1. Phương pháp giải 28.
2. Các ví dụ minh họa 28.
Dạng 2. Xác định giá trị của biểu thức chứa góc đặc biệt, góc liên quan đặc biệt và dấu của giá trị lượng giác của góc lượng giác 31.
1. Phương pháp giải 31.
2. Các ví dụ minh họa 31.
Dạng 3. Chứng minh đẳng thức lượng giác, chứng minh biểu thức không phụ thuộc góc x, đơn giản biểu thức 33.
1. Phương pháp giải 33.
2. Các ví dụ minh họa 33.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 36.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 41.
BÀI 3. CÁC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 66.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 66.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 66.
Dạng 1. Sử dụng công thức cộng 66.
1. Phương pháp giải 66.
2. Các ví dụ minh họa 67.
Dạng 2. Sử dụng công thức nhân đôi và công thức hạ bậc 71.
1. Phương pháp 71.
2. Các ví dụ minh họa 72.
Dạng 3. Công thức biến đổi tổng thành tích và tích thành tổng 76.
1. Phương pháp giải. 76.
2. Các ví dụ minh họa 76.
Dạng 4. bất đẳng thức lượng giác và tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức lượng giác 81.
1. Phương pháp giải 81.
2. Các ví dụ điển hình 81.
Dạng 5. chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức trong tam giác 84.
1. Phương pháp giải 84.
2. Các ví dụ minh họa 84.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 91.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 98.
BÀI 4. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ ĐỒ THỊ 127.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 127.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP LỜI GIẢI BÀI TẬP 130.
Dạng 1. Tìm tập xác đinh của hàm số 130.
1. Phương pháp 130.
2. Các ví dụ mẫu 131.
Dạng 2. Xét tính chẵn lẻ của hàm số 133.
1. Phương pháp 133.
2. Các ví dụ mẫu 133.
Dạng 3. Tìm giá trị lớn nhất và và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác 136.
1. Phương pháp 136.
2. Ví dụ mẫu 136.
Dạng 4. Chứng minh hàm số tuần hoàn và xác định chu kỳ của nó 139.
1. Phương pháp 139.
2. Ví dụ mẫu 140.
Dạng 5. Đồ thị của hàm số lượng giác 141.
1. Phương pháp 141.
2. Các ví dụ mẫu 142.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 145.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 148.
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 1 178.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 178.
BÀI TẬP TỰ LUẬN 181.
BÀI TẬP TỔNG ÔN CHƯƠNG 1 185.
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM 185.
PHẦN 2. TỰ LUẬN 193.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]