Các dạng toán hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Toán 11 Cánh Diều

Tài liệu gồm 153 trang, bao gồm lý thuyết cần nhớ, phân loại và phương pháp giải toán, bài tập tự luyện và bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác trong chương trình môn Toán 11 Cánh Diều, có đáp án và lời giải chi tiết.

MỤC LỤC:
Chương 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 1.
Bài 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC 1.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 4.
+ Dạng toán 1. Đổi đơn vị giữa độ và rađian. Độ dài cung tròn 4.
+ Dạng toán 2. Số đo của góc lượng giác. Hệ thức Chasles 5.
+ Dạng toán 3. Biểu diễn góc lượng giác trên đường tròn lượng giác 7.
+ Dạng toán 4. Tính các giá trị lượng giác của một góc lượng giác 8.
+ Dạng toán 5. Tính giá trị của biểu thức M liên quan đến các giá trị lượng giác 11.
+ Dạng toán 6. Rút gọn biểu thức, chứng minh đẳng thức 12.
+ Dạng toán 7. Vận dụng thực tiễn 14.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 15.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 25.

Bài 2. CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC 29.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 29.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 30.
+ Dạng toán 1. Sử dụng công thức cộng, công thức nhân đôi 30.
+ Dạng toán 2. Sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng 31.
+ Dạng toán 3. Sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích 32.
+ Dạng toán 4. Các bài toán chứng minh, rút gọn 34.
+ Dạng toán 5. Vận dụng thực tiễn 37.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 38.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 44.

Bài 3. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ ĐỒ THỊ 47.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 47.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 48.
+ Dạng toán 1. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác 48.
+ Dạng toán 2. Tính chẵn lẻ của hàm số 51.
+ Dạng toán 3. Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất 52.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 55.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 57.

Bài 4. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN 59.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 59.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 61.
+ Dạng toán 1. Giải các phương trình lượng giác cơ bản 61.
+ Dạng toán 2. Giải các phương trình lượng giác dạng mở rộng 64.
+ Dạng toán 3. Vận dụng thực tiễn 65.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 66.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 72.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]