Giá trị lượng giác và công thức lượng giác Toán 11 KNTTvCS

Tài liệu gồm 73 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo, bao gồm lý thuyết và bài tập chủ đề giá trị lượng giác và công thức lượng giác môn Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, có đáp án và lời giải chi tiết.

Chủ đề 1: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC.
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. GÓC LƯỢNG GIÁC.
a. Góc lượng giác.
b. Số đo góc lượng giác.
c. Hệ thức Chasles.
2. ĐƠN VỊ ĐO GÓC VÀ ĐỘ DÀI CUNG TRÒN.
a. Đơn vị đô góc và cung tròn.
b. Độ dài cung tròn.
3. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC.
a. Đường tròn lượng giác.
b. Các giá trị lượng giác của góc lượng giác.
c. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt.
d. Sử dụng máy tính cầm tay để đổi số đo góc và tìm giá trị lượng giác của góc.
4. QUAN HỆ GIỮA CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC.
a. Các công thức lượng giác cơ bản.
b. Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt.
II. BÀI TẬP MINH HỌA.
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
IV. LỜI GIẢI CHI TIẾT.

Chủ đề 2: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. CÔNG THỨC CỘNG.
2. CÔNG THỨC NHÂN ĐÔI.
3. CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI TÍCH THÀNH TỔNG.
4. CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI TỔNG THÀNH TÍCH.
5. MỘT SỐ KẾT QUẢ CẦN LƯU Ý.
II. BÀI TẬP MINH HỌA.
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
IV. LỜI GIẢI CHI TIẾT.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]