Phân dạng và bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Tài liệu gồm 633 trang, bao gồm tóm tắt lý thuyết, phân dạng và bài tập chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng trong chương trình môn Toán lớp 10 GDPT 2018 (chương trình SGK mới).

Chủ đề 1. Tọa độ của điểm, vectơ và các phép toán.
Chủ đề 2. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.
Chủ đề 3. Phương trình đường thẳng.
Chủ đề 4. Vị trí tương đối hai đường thẳng. Góc và khoảng cách.
Chủ đề 5. Trắc nghiệm phương trình đường thẳng, góc và khoảng cách (phần 1).
Chủ đề 6. Trắc nghiệm phương trình đường thẳng, góc và khoảng cách (phần 2).
Chủ đề 7. Phương trình đường tròn.
Chủ đề 8.1. Trắc nghiệm phương trình đường tròn (phần 1).
Chủ đề 8.2. Trắc nghiệm phương trình đường tròn (phần 2).
Chủ đề 9.1. Phương trình Elip (phần 1).
Chủ đề 9.2. Phương trình Elip (phần 2).
Chủ đề 9.3. Trắc nghiệm phương trình Elip (phần 1).
Chủ đề 9.4. Trắc nghiệm phương trình Elip (phần 2).
Chủ đề 10. Phương trình Hypebol.
Chủ đề 11. Phương trình Parabol.
Chủ đề 12. Bài toán thực tế về Conic.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]