Hệ thống bài tập trắc nghiệm đường thẳng Toán 10 cơ bản – VD – VDC

Tài liệu gồm 42 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm đường thẳng, trong chương trình môn Toán 10 chủ đề phương pháp toạ độ trong mặt phẳng, mức độ cơ bản – vận dụng – vận dụng cao.

+ Cơ bản đường thẳng (phần 1 – phần 3).
+ Cơ bản góc, khoảng cách (phần 1 – phần 3).
+ Cơ bản vị trí tương đối hai đường thẳng (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng đường thẳng (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng góc, khoảng cách, vị trí tương đối hai đường thẳng (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng cao đường thẳng, tam giác (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng cao tứ giác (phần 1 – phần 3).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]