Hệ thống bài tập trắc nghiệm đường tròn Toán 10 cơ bản – VD – VDC

Tài liệu gồm 18 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm đường tròn, trong chương trình môn Toán 10 chủ đề phương pháp toạ độ trong mặt phẳng, mức độ cơ bản – vận dụng – vận dụng cao.

+ Cơ bản đường tròn (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng đường tròn (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng cao đường tròn (phần 1 – phần 3).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]