Hệ thống bài tập trắc nghiệm ba đường conic

Tài liệu gồm 66 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức (Giang Sơn), tuyển chọn hệ thống bài tập trắc nghiệm ba đường conic trong chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng (kết hợp ba bộ sách giáo khoa Toán 10 chương trình mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

+ Cơ bản đường elip Oxy (phần 1 – phần 8).
+ Cơ bản đường hypebol Oxy (phần 1 – phần 8).
+ Cơ bản đường parabol Oxy (phần 1 – phần 8).
+ Vận dụng cao ba đường conic (phần 1 – phần 8).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]