Phân dạng bài tập Toán 10 tọa độ vector

Tài liệu gồm 22 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), phân dạng bài tập môn Toán 10 chủ đề tọa độ vector.

+ Vấn đề 1. Tọa độ vector và các phép toán.
+ Vấn đề 2. Điểm, khoảng cách, diện tích.
+ Vấn đề 3. Tích vô hướng, góc.
+ Vấn đề 4. Ứng dụng của tọa độ vector.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]