18 bài tập tọa độ phẳng có lời giải – phần đường Conic – Trần Sĩ Tùng


Tài liệu gồm 5 trang với 18 bài tập về chuyên đề đường Conic, các bài tập được phân tích và giải chi tiết.

Tài liệu do thầy Trần Sĩ Tùng biên soạn.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]