Bài tập khối tròn xoay chọn lọc – Trần Sĩ Tùng


Tài liệu gồm 12 trang tuyển chọn các bài tập khối tròn xoay có đáp án, tài liệu do thầy Trần Sĩ Tùng biên soạn.

I. Mặt cầu – Khối cầu

1. Định nghĩa
2. Vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng
3. Vị trí tương đối giữa mặt cầu và đường thẳng
4. Mặt cầu ngoại tiếp – nội tiếp
5. Xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện
[ads]
+ Cách 1: Nếu (n – 2) đỉnh của đa diện nhìn hai đỉnh còn lại dưới một góc vuông thì tâm của mặt cầu là trung điểm của đoạn thẳng nối hai đỉnh đó
+ Cách 2: Để xác định tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
– Xác định trục D của đáy (D là đường thẳng vuông góc với đáy tại tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy)
– Xác định mặt phẳng trung trực (P) của một cạnh bên
– Giao điểm của (P) và D là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

II. Diện tích – Thể tích
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]