Bài toán khoảng cách trong không gian – Phạm Hồng Phong

Loại 1. Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng, một đường thẳng
Định nghĩa: Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng (hoặc đường thẳng) bằng khoảng cách từ điểm đó tới hình chiếu vuông góc của nó lên mặt phẳng (hoặc đường thẳng)

Loại 2. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Đường vuông góc chung của hai đường thẳng
+ Đường thẳng d cắt a, b và vuông góc với a, b được gọi là đường vuông góc chung của a và b
+ Nếu đường vuông góc chung cắt a, b lần lượt tại M, N thì độ dài đoạn thẳng MN được gọi là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b

XEM TRỰC TUYẾN

comments