Ba đường Conic – Đặng Thành Nam


Tài liệu gồm 12 trang tuyển chọn và giải chi tiết các bài toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng hay về chủ đề ba đường Conic. Nội dung tài liệu gồm các phần:

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
B. BÀI TẬP MẪU – Gồm các bài toán điển hình được giải chi tiết
C. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ
D. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ HYPEBOL VÀ PARABOL
[ads]
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]