Hình học Oxy – Tương giao giữa đường thẳng và đường tròn – Nguyễn Thanh Tùng


Tài liệu gồm 12 trang hướng dẫn giải bài toán viết phương trình đường thẳng đi qua giao điểm của 2 đường tròn, từ đó mở rộng ra các bài toán liên quan. Nội dung tài liệu gồm các phần:

I. BÀI TOÁN
1. Nội dung
Cho đường tròn (C1) và (C2) cắt nhau tại hai điểm A, B. Viết phương trình đường thẳng AB
2. Cách giải chung: Trình bày 2 cách giải:
Cách 1. Tìm tọa độ 2 điểm A, B rồi viết phương trình đường thẳng AB.
Cách 2. Từ hệ 2 phương trình đường tròn, sử dụng phép trừ 2 phương trình đường tròn một cách hợp lý để suy ra ngày phương trình AB mà không cần tính tọa độ điểm A, B.
[ads]
Chú ý:
+ Ở cách giải 2 có một ưu điểm hơn so với cách giải 1 là ta không cần biết tọa độ điểm A B, song hoàn toàn viết được phương trình AB. Trong khi đó ở cách 1 để viết phương trình AB ta cần tìm được cụ thể tọa độ hai điểm A, B.
+ Cách 1 sẽ phù hợp cho những bài toán cần tìm cụ thể tọa độ giao điểm hai đường tròn tường minh. Còn cách 2 sẽ thích hợp cho những bài toán chứa tham số (ít nhất một trong hai phương trình đường tròn chưa tường minh).
+ Đường thẳng AB chính là trục đẳng phương của hai đường tròn.
3. Ví dụ gốc
II. CÁC VÍ DỤ MỞ RỘNG
Gồm 14 ví dụ có lời giải chi tiết
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com