Phát triển tư duy giải toán hình học tọa độ phẳng Oxy – Hứa Lâm Phong

Sách gồm 579 trang trình bày đầy đủ và chi tiết các vấn đề về hình học tọa độ trong mặt phẳng. Các bài toán trong sách được chọn lọc, phân dạng, phân tích và giải quyết một cách chi tiết theo nhiều hướng.
Sách do thầy Hứa Lâm Phong biên soạn.

XEM TRỰC TUYẾN

comments