Tài liệu 10 bài toán trọng điểm hình học giải tích phẳng Oxy – Nguyễn Thanh Tùng

Tài liệu 10 bài toán trọng điểm hình học giải tích phẳng Oxy của tác giả Nguyễn Thanh Tùng gồm 446 trang được chia thành 5 phần:

Phần 1: Tổng hợp các kiến thức cơ bản 3
Phần 2: Những bài toán cơ bản
Phần 3: 10 bài toán hình học OXY
Phần 4: Sáng tạo và phát triển từ các bài toán hình học phẳng thuần túy
Phần 5: Bài tập tổng hợp

XEM TRỰC TUYẾN

comments