30 tính chất hình học Oxy điển hình – Trần Văn Tài – Hứa Lâm Phong

Tài liệu Soi kính lúp hình học phẳng Oxy được biên soạn bởi thầy Trần Văn Tài và thầy Hứa Lâm Phong. Tài liệu gồm:

+ 30 TÍNH CHẤT HÌNH PHẲNG THƯỜNG GẶP
+ PHÂN DẠNG BÀI TOÁN HÌNH PHẲNG
+ TRÍCH ĐỀ THI THỬ MỚI NHẤT 2016

XEM TRỰC TUYẾN

comments