Sách bài tập Đại số 10 cơ bản


Sách bài tập Đại số 10 cơ bản (ĐS10 CB) gồm 235 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, sách cung cấp hệ thống bài tập Toán bổ trợ cho học sinh khối 10 trong quá trình học tập Đại số 10, có đáp số và hướng dẫn giải.

Sách được biên soạn bởi các tác giả: Vũ Tuấn, Doãn Minh Cường, Trần Văn Hạo, Đỗ Mạnh Hùng, Phạm Thu, Nguyễn Tiến Tài, sách có giá 12.000 đồng.

Xem thêm: Sách giáo khoa Đại số 10 cơ bản
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com