300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án – Phạm Văn Huy


Tài liệu gồm 32 trang với các bài toán trắc nghiệm đạo hàm được phân loại thành:

1. Định nghĩa đạo hàm
2. Đạo hàm của hàm đa thức – hữu tỉ – căn thức
3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
4. Đạo hàm cấp cao
5. Vi phân
6. Tiếp tuyến – ý nghĩa của đạo hàm
[ads]
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com