Chuyên đề đạo hàm Toán 11 – Lê Minh Tâm

Tài liệu gồm 98 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Minh Tâm, bao gồm lý thuyết và các dạng bài tập chuyên đề đạo hàm trong chương trình môn Toán 11, có đáp án và lời giải chi tiết.

Bài 01. ĐẠO HÀM.
A. Lý thuyết.
1. Đạo hàm 2.
2. Ý nghĩa hình học của đạo hàm 3.
3. Ý nghĩa vật lý của đạo hàm 4.
4. Số e 4.
B. Bài tập.
+ Dạng 1. Tính đạo hàm tại một điểm bằng định nghĩa 5.
+ Dạng 2. Tính đạo hàm tại một điểm bất kỳ trên (a;b) bằng định nghĩa 8.
+ Dạng 3. Ý nghĩa hình học của đạo hàm 10.
+ Dạng 4. Ý nghĩa vật lý của đạo hàm 12.
+ Dạng 5. Tìm tham số để hàm số có đạo hàm tại x0 13.
C. Luyện tập.

Bài 02. CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM.
A. Lý thuyết.
1. Đạo hàm hàm số n y x 19.
2. Đạo hàm hàm số y x 19.
3. Đạo hàm hàm số lượng giác 19.
4. Đạo hàm của hàm số mũ và hàm số logarit 19.
5. Các quy tắc tính đạo hàm 20.
6. Đạo hàm của hàm hợp 20.
7. Đạo hàm cấp hai 21.
B. Bài tập.
+ Dạng 1. Tính đạo hàm đa thức – hữu tỉ – căn thức 22.
+ Dạng 2. Tính đạo hàm lượng giác 24.
+ Dạng 3. Tính đạo hàm mũ – logarit 26.
C. Luyện tập.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]