Bài giảng đạo hàm Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Tài liệu gồm 72 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Quang Xe, bao gồm tóm tắt lý thuyết, các dạng toán thường gặp, bài tập rèn luyện và bài tập trắc nghiệm chuyên đề đạo hàm trong chương trình môn Toán 11 bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Chương 9. ĐẠO HÀM 234.
Bài 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM 234.
A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 234.
B MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 236.
+ Dạng 1. Tính đạo hàm bằng định nghĩa 236.
+ Dạng 2. Hệ số góc và phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 237.
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 238.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 242.
Bài 2. CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM 253.
A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 253.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 257.
+ Dạng 1. Đạo hàm một số hàm thường gặp 257.
+ Dạng 2. Đạo hàm của hàm số lượng giác 259.
+ Dạng 3. Đạo hàm của hàm số mũ và hàm số lôgarit 259.
+ Dạng 4. Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương của hai hàm số 260.
+ Dạng 5. Đạo hàm của hàm hợp 261.
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 263.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 266.
Bài 3. ĐẠO HÀM CẤP HAI 274.
A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 274.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 275.
+ Dạng 1. Đạo hàm cấp hai 275.
+ Dạng 2. Toán thực tế 276.
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 277.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 280.
Bài 4. ÔN TẬP CHƯƠNG IX 291.
A BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 291.
B BÀI TẬP TỰ LUẬN 295.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]