Bài giảng đạo hàm Toán 11 CTST

Tài liệu gồm 94 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm tóm tắt kiến thức cơ bản cần nắm, phân loại và phương pháp giải bài tập chuyên đề đạo hàm trong chương trình môn Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (CTST).

CHƯƠNG VII. ĐẠO HÀM.
BÀI 1. ĐẠO HÀM.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP.
+ Dạng 1. Tính đạo hàm bằng định nghĩa.
+ Dạng 2. Ý nghĩa vật lý của đạo hàm.
+ Dạng 3. Phương trình tiếp tuyến.

BÀI 2. CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP.
+ Dạng 1. Đạo hàm của hàm đa thức.
+ Dạng 2. Đạo hàm của hàm phân thức.
+ Dạng 3. Đạo hàm của hàm chứa căn.
+ Dạng 4. Tính đạo hàm của các hàm số lượng giác.
+ Dạng 5. Giải phương trình lượng giác f'(x) = 0.
+ Dạng 6. Tính đạo hàm mũ và logarit.
+ Dạng 7. Tính đạo hàm cấp cao của hàm số y = f(x).
+ Dạng 8. Ý nghĩa vật lý của đạo hàm cấp hai.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VII.
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]