Chuyên đề đạo hàm Toán 11 KNTTVCS

Tài liệu gồm 142 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề đạo hàm trong chương trình SGK Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (viết tắt: Toán 11 KNTTVCS), có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 31. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA ĐẠO HÀM.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Tính đạo hàm tại một điểm.
+ Dạng 2. Đạo hàm của hàm số trên một khoảng.
+ Dạng 3. Ý nghĩa của đạo hàm.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 32. CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Tính đạo hàm tại điểm.
+ Dạng 2. Tính đạo hàm của một số hàm số thường gặp.
+ Dạng 3. Bài toán tiếp tuyến.
+ Dạng 4. Bài toán quảng đường, vận tốc.
+ Dạng 5. Tính đạo hàm của hàm số mũ.
+ Dạng 6. Tính đạo hàm của hàm số logarit.

BÀI 33. ĐẠO HÀM CẤP HAI.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Tính đạo hàm cấp hai.
+ Dạng 2. Gia tốc.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]