Chuyên đề đạo hàm Toán 11 CTST

Tài liệu gồm 140 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề đạo hàm trong chương trình SGK Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (viết tắt: Toán 11 CTST), có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 1. ĐẠO HÀM.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Tính đạo hàm tại một điểm.
+ Dạng 2. Đạo hàm của hàm số trên một khoảng.
+ Dạng 3. Ý nghĩa của đạo hàm.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 2. CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Tính đạo hàm.
+ Dạng 2. Tính đạo hàm cấp hai.
+ Dạng 3. Gia tốc.
+ Dạng 4. Viết phương trình tiếp tuyến.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Tính đạo hàm tại điểm.
+ Dạng 2. Tính đạo hàm của một số hàm số thường gặp.
+ Dạng 3. Bài toán tiếp tuyến.
+ Dạng 4. Bài toán quãng đường, vận tốc.
+ Dạng 5. Tính đạo hàm của hàm số mũ.
+ Dạng 6. Tính đạo hàm của hàm số lôgarit.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]