Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm Toán 10 – Nguyễn Khánh Nguyên


Tài liệu gồm 76 trang tuyển tập bài tập trắc nghiệm trong chương trình Toán 10. Nội dung tài liệu bao gồm:

+ Chủ đề 1. Mệnh đề – Tập hợp
+ Chủ đề 2. Hàm số bậc nhất – Hàm số bậc hai
+ Chủ đề 3. Phương trình – Hệ phương trình
+ Chủ đề 4. Bất đẳng thức – Bất phương trình
+ Chủ đề 5. Thống kê
+ Chủ đề 6. Cung và góc lượng giác
+ Chủ đề 7. Vector
+ Chủ đề 8. Tích vô hướng – Ứng dụng
+ Chủ đề 9. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com